Finns det hinder på din stig?

 

Finn ditt sätt att möta hindren.

Befria dig från oro och ångest, nedstämdhet, rädsla, minnesbilder som stör. Ta kontroll över smärta, stress och sömnsvårigheter.

Återerövra glädje, lust, energi och vilja i ditt liv!

Välkommen för ett första samtal!
Jag erbjuder samtalsterapi, hypnosterapi,
traumabehandling
och kognitiv beteendeterapi  KBT.

Mottagning centralt i Täby, bra kommunikationer.