Möjligheter

Olika sätt att komma tillrätta med känslomässiga problem.

Kanske  kommer vi överens om att komplettera samtalen med inslag av olika metoder och tekniker, med syfte att skapa ett gynnsamt klimat och en effektiv behandling.

Hypnosterapi

Hur använder man hypnos i terapi?

I det  terapeutiska arbetet blir jag din vägledare, när du successivt lär känna det hypnotiska tillståndet.

Det är du som har kontrollen. Med hypnostillstånd menas en förändrad vakenhetsgrad, ett trance-tillstånd med fördjupad kontakt med det inre. Detta är ett normalt tillstånd som de flesta av oss befinner oss i flera gånger dagligen, när vi försjunker i en aktivitet, står och väntar på tåget, lyssnar på musik eller t.o.m. när vi kör bil. Vi märker att vi kommit fram men  minns kanske inte att vi kört hela vägen! Hjärnan är aktiv och fokuserad på något annat än det vi tycks vara fokuserade på. Samtidigt som vi är medvetna om var vi är, kan vårt inre vara uppfyllt av något annat! Man kan uppleva att tid och rum försvinner.  Detta tillstånd kan framkallas spontant av monotona rörelser eller ljud, med hjälp av musik eller en lugnande röst.

Hos mig kommer du att få lyssna till mina ord, och låta ditt inre följa med, eller strunta i vad jag säger och låta ditt inre leda dig. De flesta upplever känslor av lugn och skön avslappning. Kreativiteten ökar och det blir lättare att hitta nya lösningar, nya sätt att möta utmaningar. Gamla mönster som inte längre fungerar, kan bytas ut mot fungerande förhållningssätt. Trance-tillståndet underlättar det terapeutiska arbetet. Du lär dig att framkalla trancen när du själv vill, stanna i den så länge den behövs och avbryta när det inre arbetet är färdigt

Din upplevelse av kontroll och integritet stärks.  Hypnos är en kraftfull metod och därför omgiven av regler för vem som får använda sig av hypnos och vad metoden får användas till. Läs gärna mer på www.hypnosforeningen.se

EMDR , ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ”.

Det är erkänd behandlingsmetod som kan hjälpa dig att minska besvären efter otäcka upplevelser. Kanske har du varit med om överfall, övergrepp, trafikolycka, rån, inbrott, någon olyckshändelse, naturkatastrof, eller något annat som blev överväldigande – för mycket, för otäckt, för ledsamt? Kanske har du mardrömmar, sömnsvårigheter, ångest, minnesbilder som dyker upp. Kanske känner du dig tom på känslor, och tömd på energi?…Eller störs du på andra sätt i vardagen av det som hänt.. Ja, s.k. posttraumatiska symtom som kan följa på otäcka upplevelser, traumatiska händelser, kan fortsätta att påverka oss flera månader, t o m åratal efter att händelsen ägde rum. EMDR är en effektiv metod för att komma tillrätta med detta.

Jag har också goda erfarenheter av EMDR vid behandling av prestationsångest, panikångest och bristande självförtroende. Känslomässiga sår efter plågsamma upplevelser i vardagen, i arbetet eller i det sociala umgänget, låter sig läkas väl med EMDR-behandling.

KBT, Kognitiv beteendeterapi

KBT kognitiv beteendeterapi, utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning och hur individen reagerar på miljön, Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel kan negativa tankar som “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar problemen, eller förvärrar problemen.

Hos mig, gör vi en ordentlig analys av det problem som stör dig. Vi sätter upp ett mål för behandlingen och diskuterar olika tillvägagångssätt för att uppnå det. Arbetssättet är strukturerat och koncentreras på handling, under terapitimmen och mellan terapitimmarna. Det gäller att  pröva nya beteenden och tankesätt. Genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter.

Positiv psykologi

Under de senaste tio åren har forskningen ökat inom bl a välmående, hur vi kan må bra, uppleva positiva känslor och återhämta oss från stress. Kunskapsområdet Positiv psykologi menar att frånvaron av problem inte automatiskt innebär att vi mår bra. Hittills har psykologin alltför ensidigt  inriktat sig på psykisk ohälsa, menar man vidare.

Förutom att kunna hjälpa våra medmänniskor med att bli fri från besvärande bekymmer, bör vi psykologer kunna visa på hur vi kan må bättre, hur vi kan höja nivån på vårt välbefinnande.

Tillsammans kan vi försöka förstå  vad det är som får dig att må dåligt, men också vi undersöka vad som får dig att må bra.  Vi behöver lyfta fram  styrkorna och se hur de kan användas i fler sammanhang.

Vi bör alla öva på att se våra styrkor, våra möjligheter, våra glädjeämnen. Genom att på det sättet bli starkare, mer energiska och nöjda, så klarar vi av motgångar i livet bättre.

Problem och bekymmer hör livet till, vi behöver mobilisera allt positivt för att vara mer rustade.

 

Behandling med Alpha-Stim

Behandling med Alpha-Stim, en alternativ behandlingsform med elektrisk stimulering, hjälper många av mina klienter.

Behandlingen ger dokumenterad hjälp mot:

  • Smärta, akut och kronisk
  • Sömnproblem
  • Ångest
  • Depression

Metoden består av behandling med mycket svaga elektriska strömmar med den typ av elektriska vågor som är naturligt förekommande i kroppen, alpha-vågor. Behandlingen återställer balansen i nervsystemet och ökar kroppens förmåga till läkning. Effekten lagras i kroppen och ger en långsiktig hjälp. Många upplever en positiv förändring redan vid första behandlingstillfället, och mer stabil förändring vid de upprepade behandlingarna. Hur behandlingen läggs upp är individuellt.

Behandlingen kan också ske som ett komplement till medicinering och psykoterapi. Det kan då innebära att medicineringen kan minska.

Inga negativa effekter av behandlingen har påvisats.

Personer som har pacemaker behandlas ej med denna metod. Behandling vid graviditet har ej utforskats och används inte.

Mer information finns på www.alpha-stim.com