Aktuellt

Välkommen till Masesgården och min kurs Läkande Toner. Läs på www.masesgården.se när den ges.

LÄKANDE TONER med Eva Eriksson-Block

Under kursen får du möjlighet att lära dig strategier för självhypnos och få tillgång till dina styrkor. Sitt bekvämt eller ligg ner och låt din kropp ta emot läkande toner och ord. Musiken är vald för att ge en djup avslappning. Den analyserande delen av hjärnan får vila. Musiken läker. Orden läker. Din inre ro fördjupas och din känslomässiga motståndskraft byggs upp.

” Jag ser fram emot att få dela dessa stunder med dig” säger Eva och fortsätter med att förklara hur det fungerar. ”När vi befinner oss i djup avslappning/transtillstånd, är vi mer mottagliga för det som sägs. I Läkande toner används ord, berättelser, dikter för att befästa och förstärka positiva viktiga resurser hos deltagarna. Hur detta upplevs, blir förstås individuellt. Viktigt är att det inte finns någon prestation i detta och att du inte behöver dela dina upplevelser med gruppen, om du inte vill. Målet är en trygg, icke krävande upplevelse.”

Eva Eriksson-Block Leg psykolog, Cert hypnosterapeut.