Stigen

Samtalsterapi, psykoterapi

– hur går det till?

Grunden i det psykoterapeutiska arbetet är samtalet, vi vandrar tillsammans mot ditt mål, utforskar hinder, hittar möjligheter och nya framkomliga vägar.

Att du känner dig bekväm med mig är viktigt.  Ditt behov, dina bekymmer och önskemål styr vilka arbetssätt vi kommer att använda oss av.

  • Hur ser hindren ut?
  • Vad är verksamt för att komma tillrätta med just det?
  • Vad passar just dig?

Kanske vi  kompletterar samtalen med inslag av olika metoder och tekniker. Hypnosterapi, EMDR traumabehandling, KBT kognitiv beteendeterapi och Positiv psykologi presenteras under fliken ”Möjligheter” .