Psykolog Eva

Utbildningar:

 • Leg psykolog 1983, psykodynamisk grund
 • Certifierad EMDR-terapeut
 • Certiferad Hypnosterapeut
 • KBT kognitiv beteendeterapi, specialistkurs för psykologer
 • Positiv psykologi, specialistkurs för psykologer
 • Pedagogisk utbildning, gymnasielärare

Andra högskolekurser som jag har stor användning av i arbetet:

 • Klinisk sexologi
 • Etik
 • Konsultation och handledning

Mångårig yrkeserfarenhet av:

 • Skola och förskola
 • Ungdomsmottagning
 • Habilitering
 • Terapimottagning

Sammantaget har jag träffat många ungdomar och vuxna i samtalskontakter, liksom unga med funktionshinder och deras familjer.

De problem, bekymmer och oro jag mött och möter är av alla olika slag. Under fliken Hinder syns några. Även olika problem som handlar om sexualitet, har jag mött ofta och känner mig bekväm med.